עברית

מצפה הכוכבים ברקת במכבים

Phone : 972-8-9264150
Bareket Observatory Israel
IAU code B35
 

Astro - Edu network Remote robotic web Telescope Live space web cast Control the Mars Rover Contact us

Search Mailing list
Metasoft | Multimedia | Cellular advertisement | Cellular services | Software | Integration | תוכנה | אינטגרציה | פרסום סלולרי