Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

המעבדה הניידת של ברקת - מאפשרת להביא את הציוד הטכנולוגי היחודי לשטח או לבית הספר. ניתן לבצע פעילויות רבות ומגוונות. תוך כדי הקניית עקרונות מדעיים בצורה מרתקת.

בחרו אחת מהפעילות למידע נוסף:

 

 

קידום החינוך למדע וטכנולוגיה בישראל: מהווה אחד מעמודי התווך של פעילות מצפה ברקת בפריסה המקומית.

להרחבה: עבודות מחקר באסטרונומיה לתלמידים 

 

8

הוספת תגובה

קוד אבטחה
רענון