מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35
מונח תיאור
בהירות

עוצמת ההארה של אובייקט כפי שנראית לצופה מכדור הארץ. הבדל של 1 מגניטודה = בהירות הגדולה פי 2.5 לערך.

בהירות מוחלטת

בהירות מוחלטת / הגודל המוחלט של כוכב - היא בהירותו של הכוכב הנבדק, כפי שהיה נראה אם היה נתון במרחק של 10 פרסק (1 פרסק=3.2~ שנות אור) מאיתנו.

בהירות נראית

עוצמת ההארה של כוכב כפי שנראית לצופה מכדור הארץ.

עוצמת ההארה הנראית תלויה במרחקו של הכוכב מאיתנו ובהארה העצמית שלו. כוכבים בעלי בהירות נראית שווה, נראים לכאורה מרוחקים מאתנו מרחק שווה. כוכב רחוק למדי ובעל בהירות גדולה, נראה בצפייה בלתי אמצעית כאילו מרחקו מאתנו שווה למרחקו של כוכב חיוור, יחסית, הקרוב בהרבה אל כדוה"א.

בוליד

מטאור בעל בהירות נראית הגדולה מזו של כוכב הלכת נוגה, אשר מתפוצץ או מתפרק בטרם הגיעו לקרקע (בדרך כלל מלווה בבום על-קולי).על פי ההערכה יש כ-5,000 בולידים בשנה, אולם רק בודדים מהם נצפים בפועל.

meteor2 stack 1419288472