מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35
מונח תיאור
דיאגרמת הרצשפרונג ראסל

עקומה העומדת על הקשר בין בהירותם המוחלטת של הכוכבים אל מול סוגם הספקטראלי. בדיאגרמת הרצשפרונג-ראסל (דיאגרמת HR)

HR

דקת קשת

מיוצג על ידי הסימן ('). זהו גודל זוויתי השווה ל- 1/60 המעלה או "60 שניות קשת.