מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English
מונח תיאור