מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35
מונח תיאור
ליברציה

תופעת התנודות של הירח, הנובעת בעיקר מצורת מסלולו ושינוי מהירות הקפתו את כדור הארץ.

moon libration 1423378221

ליקוי

אירוע בו מכסה גוף שמימי אחד גוף שמימי אחר.

ליקוי ירח

מצב בו כדור הארץ עובר בדיוק בקו הראייה בין השמש לבין הירח (ביחס לצופה מהירח). כדור הארץ מסתיר את אור השמש ויוצר קונוס של צל אשר נופל גם על פני הירח. בשיא הליקוי צבעו של הירח הינו אדום.

lunar eclipse scheme

ליקוי שמש

מצב בו הירח עובר בדיוק בקו הראיה הגיאומטרי בין הצופה בכדור הארץ לבין השמש.

solar eclipse scheme