מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35
מונח תיאור
נאדיר

היפוכה של הזנית. הנקודה הנמצאת בדיוק מתחת לרגליו של הצופה

נגה

(וונוס)

כוכב לכת, השני במרחקו ביחס לשמש שלנו
מרחק ממוצע מהשמש : כ- 108 מיליון ק"מ

נגה

נובה

כוכב שבהירותו גדלה בצורה דרסטית. זו מתרחשת במערכת כוכבים בינארית, המכילה ננס לבן וכוכב מהסדרה הראשית או ענק אדום.

נצפו נובות בהן גדלה בהירותו של הכוכב עד פי 10,000 ביחס למצבו הרגיל. מכיוון שהכוכב מתבהר במידה ניכרת ובזמן קצר – לעיתים יכולים לזהותו בתור "כוכב חדש" בשמיים.

נטייה

קווי הרוחב השמימים: ערך צפוני מסומן ב"+" וערך דרומי מסומן ב"-". ראו מאמר בנושא באתר המצפה

נטייה

הזווית בין מישור המסלול של הגוף ומישור היחוס.

באנגלית - Inclination

ניגוד

ניגוד (באסטרונומיה) הנו המצב בו שני גופים אסטרונומיים נראים בהפרש של °180 האחד מהשני, ביחס לשמש. כאשר כוכב לכת נמצא בניגוד - גודלו הזוויתי קרוב לגודלו הזוויתי המרבי. הירח לדוגמה - נמצא בניגוד ביחס לכדור הארץ באמצע החודש העברי, כאשר הירח במופע מלא.

באנגלית: Opposition

ננס לבן

כוכב אשר מיצה את רוב או את כל הדלק הגרעיני שלו וקרס לגודל קטן מאוד. בדרך כלל, הרדיוס של ננס לבן  שווה לכ-0.01 פעמים מזו של השמש, אבל יש לו מסה השווה פחות או יותר לזו של השמש. כך שהצפיפות הממוצעת של ננס לבן גדולה כמעט פי מיליון מצפיפות של מים!

נפטון

שם עברי: רַהַב‏‏

כוכב לכת, השמיני במרחקו ביחס לשמש שלנו
מרחק ממוצע מהשמש : 4.5 מיליארד ק"מ

נפטון

נקיפה

תנועת כדור הארץ המזכירה ציר של סביבון, המתווה חרוט דמיוני במרחב. מקור תנועה זו בכוחות המשיכה של כדור הארץ והשמש