מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35
מונח תיאור
קבוע בולצמן

קבוע המתאר ​​את הקשר בין הטמפרטורה ואנרגיה הקינטית של מולקולות בגז אידיאלי.

קבוע הכבידה

קבוע הגרביטציה האוניברסלי, מסומן לרוב באות G.

הנו קבוע פיזיקלי המבטא קשר בין גודלה של מסה לבין עוצמת הכבידה שלה במרחב, כתלות במרחק ממנה.

קו ההארה

קו ההארה הנה רצועה ממנה הצופה חווה את הזריחה או השקיעה של השמש.
רצועה זו היא המפרידה בין החלק המואר (יום) והחלק החשוך (לילה) בכדור הארץ בפרק זמן נתון.
מיקומו היחסי של קו זה משתנה לאורך היממה, בהתאם לסיבובו של כדור הארץ סביב צירו.

day night earth

קוואזר

גופים כוכביים אך בעלי עוצמת הארה אדירה, ובעלי הסחה גדולה לאדום

קווי בליעה

אסופת תדרים של קרינה אלקטרומגנטית, הנבלעת בחומר כשהיא פוגשת בו. מתבטא בתור 'פסים כהים' המצולמים בספקטרה של האובייקט הנמדד.

קווי בליעה יופיעו בספקטרום האובייקט אם קיים למשל חומר קר/סופח, הממוקם בין המקור המאיר והמשקיף. החומר הסופח יכול להיות לדוגמה השכבות החיצוניות של כוכב, ענן של גז בין-כוכבי או ענן של אבק

קולימציה

איפוס אופטו-מכאני של טלסקופ המאפשר לו למקד את אור האובייקט כדמות 'חדה' על גבי מישור המוקד של הטלסקופ.

לשם כך הרכיבים האופטיים בטלסקופ חייבים להימצא בדיוק על הציר האופטי ובזוית הנכונה אחד ביחס לשני.

טלסקופ שאינו בקולימציה יציג מראות מעוותים של האובייקט, כגון כוכבים א-סימטריים ודמויות מטושטשות. קולימציה מדוייקת הנה הכרחית בכדי למצות את יכולות הטלסקופ. 

קז"ש

קצב זניתי לשעה. מדד של עוצמת מטר המטאורים - זהו הערך המציין את כמות מטאורים הנראים בשעה אחת, בתנאי תצפית מיטביים.

קטאדיופטרי

טלסקופ קטאדיופטרי הינו משלב את היתרונות של טלסקופ שובר אור ומחזיר אור במערכת אחת. מכיל עדשה מתקנת בקדמת הטלסקופ ושתי מראות (ראשית ומשנית). הומצא במאה ה-20.

קליסטו

אחד מירחיו הגלליאניים של כוכב הלכת צדק. נצפה על ידי גלילאו גליליי בשנת 1610. קליסטו הוא השני בגודלו מבין ירחיו של צדק (לאחר גנימד).

קוטרו כ-4800 ק"מ והינו הירח השלישי בגודלו במערכת השמש.

קרינה קוסמית

קרינה קוסמית (מכונה לעיתים בשם "קרניים קוסמיות") מגיעה מהחלל. קרינה קוסמית אינה באמת קרינה אלקטרומגנטית, אלו הם למעשה חלקיקים (בעיקר פרוטונים) בעלי רמת אנרגיה גבוהה מאוד. קרינה קוסמית מגיעה ממקורות שונים - כגון השמש, פיצוצי סופרנובה במקומות רחוקים מאוד כגון גלקסיות רדיו וקוואזרים.

קרינת גוף שחור

כל האובייקטים עם טמפרטורה מעל האפס מוחלט (0K, -273.15C) פולטים אנרגיה בצורה של קרינה אלקטרומגנטית.

גוף שחור הנו גוף אשר בולע/סופח את כל הקרינה האלקטרומגנטית שפוגעת בו ומאידך גם פולט קרינה אלקטרומגנטית בהתאם לחוק פלאנק. הוא אינו מחזיר קרינה הנופלת עליו

קשת - תופעה אופטית

תופעה אופטית הנוצרת כתוצאה משבירה, נפיצה והחזרה של קרני אור הבוקעות מהשמש. הקשת נראית בכיוון הנגדי אל מקור האור - לאחר שזה עובר בתווך בו יש טיפות מים רבות בעלות צורה דומה.

rainbow