מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35
מונח תיאור
רדיאנט

בעת מטר מטאורים - נראה כי המטאורים מגיחים מנקודה אחת בשמיים, המכונה בשם רדיאנט.

רדיו טלסקופ

טלסקופ הקולט קרינה אלקטרומגנטית בתחום גלי הרדיו. זו נפלטת בעיקר מגופים כמו השמש וגלקסיות.

רדיוס

הרדיוס - הינו הקטע המחבר את מרכזו של מעגל עם נקודה על היקפו, או את מרכזו של כדור עם נקודה על פניו.

רדיוס שוורצשילד

הערך מגדיר עבור מסה אזור המכונה חור שחור - כאשר עוצמת שדה הגרביטציה מתחזקת עם ההתקרבות אליו. וממנו ואילך כל גוף או קרינה נעים ונבלעים בתוכו. דהינו אם 'נדחס' מסתו של גוף מסויים לספירה שרדיוסה הנו רדיוס שוורצשילד של הגוף, גוף זה יענה על ההגדרה של חור שחור, עצמים או אינפורמציה אינם יכולים לצאת ממנו.

רוח השמש

שטף חלקיקים טעונים המגיעים מהשמש. לרוח השמש השפעה גדולה על האסטרונאוטים בחלל. וכן לתושבי כדור הארץ, אם כי במידה מעטה יחסית.

רזולוציית צילום

באופן כללי ניתן לומר כי 'רזולוציה' זוהי יכולת הצופה לאתר פרטים בשדה.

באסטרונומיה הכוונה הנה בדרך כלל להפרדה הזוויתית המתאפשרת על ידי מערכת הטלסקופ-מצלמה.

רזולוציה