מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

אופק אירועים

Term תיאור
אופק אירועים

מגדיר את הרדיוס הגבולי סביב חור שחור, ממנו דבר יכול לברוח (אפילו לא אור). דהינו - מהירות הבריחה עולה על מהירות האור.

לא ניתן לצפות באירוע המתרחש באזור שמעבר לאופק האירועים, שהרי מעבר לגבול תיאורטי זה איננו יכולים לראות דבר (האור לא יוצא).

באופן עקרוני, ניתן ליצור חור שחור, אם 'דוחסים' מסה מתחת לרדיוס מסויים, המכונה רדיוס שוורצשילד. הדרישה היחידה הינה שהגודל הפיזי של הגוף חייב להיות קטן מהרדיוס של אופק האירועים. אובייקט שכל מסתו מוכלת בתוך רדיוס שוורצשילד שלו - עבר קריסה כבידתית והינו חור שחור. לדוגמא, השמש שלנו היתה עונה על ההגדרה של חור שחור אם היתה בקוטר של כ-2.5 קילומטר.