מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

אורנוס

Term תיאור
אורנוס

השם העברי: אורון

כוכב לכת, השביעי ביחס למרחק מהשמש
מרחק ממוצע מהשמש : 2.8 מיליארד ק"מ

אורנוס

 

טמפרטורה ממוצעת בפני השטח : 216– מעלות צלזיוס
הרכב : חומרים במצב צבירה גז, אטמוספרה - בעיקר מימן, הליום ומתאן
זמן סיבוב עצמי ( אורך יממה ) : 17שעות ארץ ו 14 דקות
זמן הקפה סביב השמש ( אורך שנה ) : 84 שנות ארץ
ירחים : לפחות 27

 

להרחבה:
http://www.bareket-astro.com/solar-system/planet-uranus.html