מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

אורך גל

Term תיאור
אורך גל

המרחק בין שתי נקודות שיא או שפל עוקבות של גל.

מסומן לרוב באות

\(\lambda\)

הקשר בין אורך הגל λ של האור לתדירותו f, ומהירות האור c מתואר על ידי משוואת הגל:

c = f λ

 

להרחבה:

אפקט דופלר

פוטומטריה

טריאנגולציה

דיאגרמת HR

חור שחור