מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

עלייה ישרה

Term תיאור
עלייה ישרה

באנגלית: Right ascension

קווי האורך השמימים - נמדדים לכיוון מזרח מנקודת שוויון האביב בשעות, דקות ושניות.

כל 15 מעלות הינן 1 שעה.\(360:24=15\).

 

יחידות ציון מקובלות: שעה= 1⁄24 המעגל (π⁄12 rad)

דקה=1⁄60 שעה, 1⁄1,440המעגל (π⁄720 rad)

שנייה= 1⁄60 דקה, 1⁄86,400 המעגל (π⁄43200 rad)