מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35
מונח תיאור
הילת 22 מעלות

הילת 22º מעלות

הילה הנוצרת מסביב לירח במופע מלא מכונה גם בשם הילת 22 מעלות. זאת מכיוון שערך הגודל הזוויתי של רדיוס ההילה בשמים הנו 22º, ביחס לצופה מהארץ. ככל שבהירות הירח גדלה כתלות במופעו במהלך החודש העברי - כן תגדל בהירות ההילה.