מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35
מונח תיאור
קטאדיופטרי

טלסקופ קטאדיופטרי הינו משלב את היתרונות של טלסקופ שובר אור ומחזיר אור במערכת אחת. מכיל עדשה מתקנת בקדמת הטלסקופ ושתי מראות (ראשית ומשנית). הומצא במאה ה-20.

קז"ש

קצב זניתי לשעה. מדד של עוצמת מטר המטאורים - זהו הערך המציין את כמות מטאורים הנראים בשעה אחת, בתנאי תצפית מיטביים.

קולימציה

איפוס אופטו-מכאני של טלסקופ המאפשר לו למקד את אור האובייקט כדמות 'חדה' על גבי מישור המוקד של הטלסקופ.

לשם כך הרכיבים האופטיים בטלסקופ חייבים להימצא בדיוק על הציר האופטי ובזוית הנכונה אחד ביחס לשני.

טלסקופ שאינו בקולימציה יציג מראות מעוותים של האובייקט, כגון כוכבים א-סימטריים ודמויות מטושטשות. קולימציה מדוייקת הנה הכרחית בכדי למצות את יכולות הטלסקופ. 

קווי בליעה

אסופת תדרים של קרינה אלקטרומגנטית, הנבלעת בחומר כשהיא פוגשת בו. מתבטא בתור 'פסים כהים' המצולמים בספקטרה של האובייקט הנמדד.

קווי בליעה יופיעו בספקטרום האובייקט אם קיים למשל חומר קר/סופח, הממוקם בין המקור המאיר והמשקיף. החומר הסופח יכול להיות לדוגמה השכבות החיצוניות של כוכב, ענן של גז בין-כוכבי או ענן של אבק

קוואזר

גופים כוכביים אך בעלי עוצמת הארה אדירה, ובעלי הסחה גדולה לאדום

קו ההארה

קו ההארה הנה רצועה ממנה הצופה חווה את הזריחה או השקיעה של השמש.
רצועה זו היא המפרידה בין החלק המואר (יום) והחלק החשוך (לילה) בכדור הארץ בפרק זמן נתון.
מיקומו היחסי של קו זה משתנה לאורך היממה, בהתאם לסיבובו של כדור הארץ סביב צירו.

day night earth

קבוע הכבידה

קבוע הגרביטציה האוניברסלי, מסומן לרוב באות G.

הנו קבוע פיזיקלי המבטא קשר בין גודלה של מסה לבין עוצמת הכבידה שלה במרחב, כתלות במרחק ממנה.

קבוע בולצמן

קבוע המתאר ​​את הקשר בין הטמפרטורה ואנרגיה הקינטית של מולקולות בגז אידיאלי.

צפיפות

צפיפות החומר - מסה ליחידת נפח

צילום אסטרונומי

כיום רוב הצילום האסטרונומי מבוצע באמצעות מצלמה אלקטרונית, המכילה שבב מבוסס צורן. השבב קולט את האור (קרינה אלקטרומגנטית) ומתרגם אותו לאותות חשמליים אשר מעובדים על ידי מחשב לתמונה.  ראו תמונות אסטרונומיות ומאמרים בנושא עיבוד תמונות ופוטומטריה - באתר המצפה.

צהריים

הצהריים המקומיים הנם בעת מעבר השמש במצהר (מרידיאן).

צהירה

מעבר של גרם שמיים במצהר (מרידיאן), כאשר גובהו של האובייקט ביחס לאופק הנו במקסימום.