מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

כוכבי לכת מפה - מציאת כוכבי הלכת לצופה מישראל

 

היכן נמצאים כוכבי הלכת בשמים? כיצד ניתן למצוא את הפלנטות בלילה?
אפליקציה המציגה את מיקומם של כוכבי הלכת במערכת השמש
, וקבוצות הכוכבים, כפי שנראים לצופה בשמי הלילה מישראל.

 

תצוגת כוכבי הלכת וקבוצות הכוכבי - בזמן אמת

 

 

 

 

השתמשו בפלניספרה - מפת הכוכבים הסובבתבכדי למצוא את קבוצת הכוכבים שיערות בירניקה, הממוקמת ליד קבוצת הכוכבים אריה. מצאו את הכוכב המסומן בקבוצת הכוכבים בירניקה (המכונה 'בתא בירניקה'),...
קרא עוד...
M3 צביר הכוכבים
הידעת!
המרחק לכוכבים - קשה מאוד למדוד את המרחק לכוכבים. הקושי נובע מכך שמרחק זה גדול כל-כך (כך ששיטות כגון פרלקסה אינן מדויקות דיין) וגם בגלל שגודלם הזוויתי של הכוכבים קטן ביותר מכדה"א.להרחבה : מרחקים וגדלים ביקום – מסע במערכת השמש, סדרי גודל בחלל קרא עוד