מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

עונות השנה - נטיית ציר כדור הארץ

ניתן לסבור שכדור הארץ קרוב יותר אל השמש בקיץ, וזה הגורם שהטמפרטורה הממוצעת בקיץ גבוהה באופן יחסי. ובאופן דומה ניתן לסבור שכדור הארץ רחוק יותר מהשמש בחורף. 

למרות שהרעיון הזה נשמע הגיוני - הוא אינו נכון.

 

 

בעוד ונכון לומר שמסלולו של כדור הארץ אינו מעגל מושלם: שכן במהלך חלק מהשנה כדור הארץ קרוב יותר אל השמש (פריהליון) מאשר בזמנים אחרים, בחצי הכדור הצפוני אנו למעשה חווים את עונת החורף כאשר כדור הארץ קרוב-יותר-לשמש מאשר בקיץ (!)  מסתמן כי מרחקו של כדור הארץ מהשמש במהלך השנה לא משפיע באופן ניכר על מזג האוויר שלנו. קיים גורם אחר לעונות השנה של כדור הארץ.

 


באנימציה הבאה ניתן לראות עד כמה "נוטה" כדור הארץ בחלל ביחס למישור המילקה, זוהי נטיית הציר של כדור הארץ. (כמובן שהקו הכתום העובר דרך הקטבים הינו להמחשה בלבד, ואינו חלק מכדור הארץ.)

הקוטב הצפוני אינו נוטה תמיד לעבר השמש ביחס לקוטב הדרומי, אלא נע בהדרגה לעבר והרחק מהשמש במשך השנה (משך הקפת כדור הארץ את השמש).

במשך פרק זמן של כחצי מהשנה הקלנדרית נוטה הקוטב הצפוני אל עבר השמש (ביחס לקוטב הדרומי), וכמחצית השנה נוטה הקוטב הצפוני אל הכיוון ההפוך מהשמש.

 

זהו גם המצב לגבי הקוטב הדרומי - כאשר הקוטב הצפוני נוטה לעבר השמש, הקוטב הדרומי נוטה לכיוון ההפוך מהשמש.

לכדור הארץ נטייה של כ- 23.5 מעלות בממוצע, ביחס למישור המילקה. שיפוע זה הוא הגורם העיקרי לעונות השנה, ולא מרחקו של כדור הארץ מהשמש.

 

earth_tilt_animation

 

 


עונת הקיץ - מתרחשת כאשר הקוטב הצפוני נוטה לעבר השמש.
עונת החורף - מתרחשת כאשר הקוטב הצפוני נוטה לכיוון ההפוך מהשמש.
earth_tiltאיור: נטיית ציר כדור הארץ בחלל, ביחס למישור המילקה. אינו מוצג בקנה מידה

הסבר לאיור: ארץ בצד ימין - קיץ בחצי הכדור הצפוני, חורף בחצי הכדור הדרומי ארץ בצד שמאל - חורף בחצי הכדור הצפוני, קיץ בחצי הכדור הדרומי 

 earth_tilt_diagonal
אם נטיית ציר כדור הארץ הייתה קבועה, והוא היה "עומד" ישר בחלל (ניצב למישור המילקה) אז לא הינו חווים עונות כפי שאנו חווים כיום, ומשך הלילה והיום היו שווים.
להרחבה : יום שיוויון האביב והסתיו
כאמור כדור הארץ נטוי ביחס למישור המילקה. שיפוע זה הוא הגורם העיקרי לעונות השנה, ולא מרחקו של כדור הארץ מהשמש. 


במסעו של כדור הארץ סביב השמש - הקוטב הצפוני נטוי לעבר השמש בחודש יוני, דבר הגורם לימים להיות ארוכים יותר ולמזג אוויר חם יותר. בחודש דצמבר הקוטב הצפוני נטוי הרחק מהשמש מצב הגורם לימים להיות קצרים יותר ולמזג אוויר קר יותר. להרחבה ראו היום הארוך ביותר והיום הקצר ביותר בשנה.

בחצי הכדור הדרומי נוצר מצב 'הפוך' - הקוטב הדרומי נטוי הרחק מהשמש בחודש יוני, דבר הגורם לימים להיות קצרים יותר ולמזג אוויר קר יותר. בחודש דצמבר הקוטב הדרומי נטוי לעבר השמש בחודש מצב הגורם לימים להיות ארוכים יותר ולמזג אוויר חם יותר.

 


ובקוטב הצפוני והדרומי :
נטייה זו גורמת לשמש להישאר בשמים (לא לשקוע ביחס לאופק, לצופה מכדור הארץ) לתקופות זמן ארוכות. לעיתים השמש אינה שוקעת במשך רוב שעות הלילה !
ולעיתים השמש איננה זורחת במשך רוב שעות היום, דהיינו קיימת חשכה ארוכת טווח.
יש להדגיש כי המרחק הפיסי (רדיוס מסלול ההקפה) של כדור הארץ מהשמש איננו הגורם העיקרי לעונות השנה, אלא נטיית הציר של כדור הארץ - הפלנטה שלנו.


 

 


להרחבה:

בנושא יממה, עונות שנה, פעילויות וניסויים לכיתה, חוג הגדי והסרטן - ראו מאמר בנושא שעון המאדים.

מופעי הירח במהלך החודש העברי 
הילה (טבעת) בהירה מסביב לירח או השמש

- ניסויים ופעילויות בנושא הירח והשמש

 

 

 

 

ניסויים ופעילויות

לבית ולכיתה

 

- מדידת הצהריים האמיתיים
- מעקב אחר כתמי השמש
- התחקות אחר דמות השמש בשמיים
- קרינה מן השמש
- מדידת קוטר כתמי השמש
- מדידת קוטר הירח והשמש
בנו שעון שמש ומדדו את חלוף הזמן

 

 

 

 

פוסטר עונות ונטיית ציר כדור הארץ


seasons_poster

 

  

כוכב הצפון, מכונה גם בשם 'פולריס' בלועזית. אין הוא כוכב גדול במיוחד, אינו צבעוני במיוחד ואינו נראה שונה באופן מהותי מכוכב אחר בהתבוננות דרך טלסקופ.עם זאת, הוא אחד הכוכבים החשובים ביותר לאדם, עבור אנשים רבים.בפולריס קל להבחין בשמי הלילה, גם...
קרא עוד...
איך למצוא את כוכב הצפון - פולריס
הידעת!
גלקסייה - מערכת שמימית גדולה המכילה אוסף של כוכבים, גז ואבק. בגלקסיית שביל החלב מעל 100 מיליארד שמשות. הגלקסיות מחולקות למספר סוגים עיקריים : ספיראליות, אליפטיות, אי רגולאריות (לא סדירות) ועוד. הגלקסייה שלנו - גלקסיית שביל החלב, היא מעין ענן של כוכבים. קרא עוד