מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

מטרות לצפייה וצילום עם טלסקופ האינטרנט Telescope


מטרות מומלצות לצילום באמצעות טלסקופ האינטרנט של מצפה הכוכבים ברקת. המאפשר צילום וחקר גרמי השמיים עם מצלמת CCD דיגיטלית וטלסקופ רובוטי משוכלל.
Suggested target list for the live Internet remote telescope

מומלץ: קורס מבוא לאסטרונומיה וצילום אסטרונומי למבוגרים

 

Double stars  כוכבים כפולים 

Name|שם נפוץ

Designation

RA|עלייה ישרה

Dec|נטייה

Mags|בהירות

Color | צבע

Separation | הפרדה

 

η [eta] Cas

00h 49.1m

+57° 49′

3.5, 7.2

yellow, purple

13″

Almach

γ [gam] And

02h 03.9m

+42° 20′

2.1, 4.8

yellow, greenish-blue

10″

 

ι [iot] Cas

02h 29.1m

+67° 24′

4.5, 6.9, 8.4

yellow, blue-white, blue-white

3″, 7″

 

32 Eri

03h 54.3m

-02° 57′

4.7, 5.9

yellow, blue-green

7″

Rigel

β [bet] Ori

05h 14.7m

-08° 12′

0.1, 6.8

blue, white

10″

 

26 Aur

05h 38.6m

+30° 30′

6.0, 6.3, 8.0

yellow, blue, ?

12″

 

σ [sig] Ori

05h 38.7m

-02° 36′

3.7, 6.3, 6.7, 8.8

yellow, blue-white, orange

11″, 13″, 43″

 

γ [gam] Lep

05h 44.5m

-22° 27′

3.6, 6.3

yellow, red

96″

 

ε [eps] Mon

06h 23.8m

+04°36′

4.5, 6.5

gold, blue

13″

 

β [bet] Mon

06h 28.8m

-07° 02′

4.7, 5.2, 6.2

yellow-white

7″, 3″

 

12 Lyn

06h 46.2m

+59° 27′

5.4, 6.0, 7.3

 

2″, 9″

 

145 CMa

07h 16.6m

-23° 19′

4.8, 6.0

yellow, blue

27″

Castor

α [alf] Gem

07h 34.6m

+31° 53′

2.0, 2.9

white, yellow-white

4″

Tegmen

ζ [zet] Cnc

08h 12.2m

+17° 39′

5.6, 6.0, 6.3

yellow-white, yellow-orange

6″

 

ι [iot] Cnc

08h 46.7m

+28° 46′

4.0, 6.6

orange, blue

31″

 

HD 81029

09h 23.3m

+03° 30′

7.3, 8.3

white, gray

21″

Algieba

γ [gam] Leo

10h 20.0m

+19° 51′

2.6, 3.8

orange, greenish

4″

 

54 Leo

10h 55.6m

+24° 45′

4.3, 6.3

green-white, blue?

7″

Alula Australis

ξ [xi] UMa

11h 18.2m

+31° 32′

4.3, 4.8

 

2″

Alula Borealis

ν [nu] UMa

11h 18.5m

+33° 06′

3.5, 9.9

 

7″

 

65 UMa

11h 55.1m

+46° 29′

6.5, 7.0, 8.3

yellow-white

63″, 4″

 

24 Com

12h 35.1m

+18° 23′

5.1, 6.3

orange, green

20″

Porrima

γ [gam] Vir

12h 41.7m

-01° 27′

3.4, 3.5

yellow-white

1″

Cor Caroli

α [alf] CVn

12h 56.0m

+38° 19′

2.9, 5.6

yellow-white, pale blue?

20″

Mizar

ζ [zet] UMa

13h 23.9m

+54° 56′

2.2, 3.9

white

15″

Izar

ε [eps] Boo

14h 45.0m

+27° 04′

2.3, 4.5

yellow, bluish

3″

 

μ [mu] Boo

15h 24.5m

+37° 23′

4.3, 7.0, 7.6

blue-white, red, red

108″, 2″

 

ζ [zet] CrB

15h 39.4m

+36° 38′

5.0, 6.0

white, blue

6″

 

ξ [xi] Sco

16h 04.4m

-11° 22′

4.8, 7.3

white, gray

8″

Akrab

β [bet] Sco

16h 05.4m

-19° 48′

2.6, 4.9

blue, white

14″

Jabbah

ν [nu] Sco

16h 12.0m

-19° 28′

4.4, 5.4, 6.7, 7.8

yellow, orange, ?, ?

1″, 41″, 2″

Rasalgethi

α [alf] Her

17h 14.6m

+14° 23′

3.1-3.9, 5.4

orange, bluish-green

5″

 

95 Her

18h 01.5m

+21° 36′

5.0, 5.2

green, red

6″

 

70 Oph

18h 05.5m

+02° 30′

4.0, 6.0

yellow, red

4″

Double Double

ε [eps] Lyr

18h 44.3m

+39° 40′

5.0, 6.1, 5.2, 5.5

 

3″, 208″, 2″

Albireo

β [bet] Cyg

19h 30.7m

+27° 58′

3.1, 5.1

gold, blue

34″

 

ο1 [omi] Cyg

20h 13.6m

+46° 44′

3.8, 4.8, 7.0

 

338″, 107″

Algedi

α [alf] Cap

20h 18.1m

-12° 33′

3.6, 4.2

yellow

378″

 

γ [gam] Del

20h 46.7m

+16° 07′

4.3, 5.1

yellow, blue-green

10″

 

61 Cyg

21h 06.9m

+38° 45′

5.2, 6.0

yellow-orange

28″

 

δ [del] Cep

22h 29.2m

+58° 25′

4.1, 6.3

orange, blue

41″

 

σ [sig] Cas

23h 59.0m

+55° 45′

5.0, 7.1

blue, green

3″

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צבירי כוכבים פתוחים Open Clusters

 

Name|שם נפוץ

Catalog | קטלוג

RA|עלייה ישרה

Dec|נטייה

Mags|בהירות

Size | גודל זוויתי

Double Cluster

NGC 869

02h 19.0m

+57° 09′

4.3

30′

Double Cluster

NGC 884

02h 22.4m

+57° 07′

4.4

30′

 

M 34

02h 41.1m

+42° 45′

5.2

35′

Pleiades

M 45

03h 47.0m

+24° 07′

1.5

1.8°

 

M 37

05h 52.3m

+32° 33′

5.6

24′

 

M 35

06h 08.9m

+24° 21′

5.1

28′

 

M 41

06h 46.0m

-20° 45′

4.5

38′

Praesepe, Beehive Cluster

M 44

08h 40.4m

+19° 40′

3.1

1.3°

 

M 67

08h 51.4m

+11° 49′

6.9

30′

 

M 23

17h 56.9m

-19° 01′

5.5

27′

Small Saggitarius Star Cloud

M 24

18h 17.4m

-18° 36′

4.6

1.5°

 

M 25

18h 31.7m

-19° 07′

4.6

32′

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צבירי כוכבים כדוריים Globular Clusters

Name|שם נפוץ

Catalog | קטלוג

RA|עלייה ישרה

Dec|נטייה

Mags|בהירות

Size | גודל זוויתי

 

NGC 4147

12h 10.1m

+18° 32′

10.3

4′

 

M 53

13h 12.9m

+18° 10′

7.7

13′

 

M 3

13h 42.2m

+28° 23′

6.3

18′

 

NGC 5466

14h 05.5m

+28° 32′

9.1

11′

 

M 5

15h 18.6m

+02° 05′

5.7

23′

Hercules Cluster

M 13

16h 41.7m

+36° 28′

5.8

20′

 

M 71

19h 53.8m

+18° 47′

8.4

7′

 

M 15

21h 30.0m

+12° 10′

6.3

18′

 

M 2

21h 33.5m

-00° 49′

6.6

16′

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nebulae 
ערפיליות

שם נפוץ | Name

קטלוג | Catalog

סוג | Type

עלייה ישרה | RA

נטייה | Dec

בהירות | Mag

 גודל זוויתי | Size

Crab Nebula

M 1

SNR

05h 34.5m

+22° 01′

8.4

6′

Orion Nebula

M 42

H II

05h 35.4m

-05° 27′

3.7

1.1°

Eskimo Nebula

NGC 2392

PN

07h 29.2m

+20° 55′

9.2

0.7′

Ghost of Jupiter

NGC 3242

PN

10h 24.8m

-18° 38′

7.8

0.6′

Cat's Eye Nebula

NGC 6543

PN

17h 58.6m

+66° 38′

8.1

0.3′

Lagoon Nebula

M 8

H II

18h 03.8m

+24° 23′

4.6

1.5°

Omega/Horseshoe/Swan Nebula

M 17

H II

18h 21.1m

-16° 11′

6

 

Ring Nebula

M 57

PN

18h 53.6m

+33° 02′

8.8

1.4′

Dumbbell Nebula

M 27

PN

19h 59.6m

+22° 43′

7.3

6′

Saturn Nebula

NGC 7009

PN

21h 04.2m

-11° 22′

8

0.4′

Blue Snowball

NGC 7662

PN

23h 25.9m

+42° 32′

9

2.2′

 

 

 

גלקסיות Galaxies

שם נפוץ | Name

קטלוג | Catalog

סוג | Type

עלייה ישרה | RA

נטייה | Dec

בהירות | Mag

 גודל זוויתי | Size

Andromeda Galaxy

M 31

S

00h 42.7m

+41° 16′

3.5

3×1°

Sculptor Filament

NGC 253

S

00h 47.6m

-25° 17′

7.1

25×7′

 

NGC 2903

S

09h 32.2m

+21° 30′

9

13×7′

Bode's Galaxy

M 81

S

09h 55.6m

+69° 04′

6.9

21×10′

Cigar Galaxy

M 82

S(p)

09h 55.8m

+69° 41′

8.4

9×4′

 

M 95

SB

10h 44.0m

+11° 42′

9.7

4×3′

 

M 96

S

10h 46.8m

+11° 49′

9.2

6×4′

 

M 105

E

10h 47.8m

+12° 35′

9.3

2′

 

M 65

S

11h 18.9m

+13° 05′

9.3

8×1.5′

 

M 66

S(p)

11h 20.2m

+12° 59′

9

8×3′

 

NGC 3628

S(p)

11h 20.3m

+13° 36′

9.5

14×4′

 

3C 273

QSO

12h 29.1m

+02° 03′

12.7

 
 

M 49

E

12h 29.8m

+8° 00′

8.4

8′

Virgo Galaxy

M 87

E

12h 30.8m

+12° 24′

8.6

7′

Sombrero Galaxy

M 104

S

12h 40.0m

-11° 37′

8

9×4′

 

M 94

S

12h 50.9m

+41° 07′

8.2

7×3′

Black Eye Galaxy

M 64

S(p)

12h 56.7m

+21° 41′

8.5

9×5′

Whirlpool Galaxy

M 51

S(p)

13h 29.9m

+47° 12′

8.4

8′

 

 

 


כוכבים לקליברציית צבע (איפוס אינדקס צבע) Color callibration stars - RGB CCD white-light standard

שם הכוכב |Star 

עלייה ישרה | RA

נטייה | Dec

בהירות_V | V.Mag

HIP 996

00h 12m 28.3s

+20° 14′ 04″

8.2

HIP 2894

00h 36m 43.4s

+48° 49′ 42″

8.7

HD 6204

01h 02m 57.4s

-09° 51′ 40″

8.6

HD 11195

01h 49m 42.9s

-18° 56′ 10″

8.9

HD 12264

02h 00m 05.3s

-13° 32′ 46″

8.0

HD 15632

02h 31m 24.2s

+22° 05′ 15″

8.0

HIP 11915

02h 33m 49.0s

-19° 36′ 43″

8.9

HIP 14614

03h 08m 44.3s

+15° 20′ 05″

7.8

HD 24552

03h 54m 22.6s

+01° 15′ 42″

8.0

HD 36152

05h 28m 59.1s

-17° 25′ 45″

8.3

HD 59711

07h 30m 40.0s

-15° 59′ 41″

7.7

HIP 41317

08h 25m 49.5s

-29° 55′ 50″

7.8

HD 77006

09h 01m 37.0s

+49° 44′ 13″

7.9

HIP 44935

09h 09m 10.3s

+10° 49′ 18″

8.7

HD 78660

09h 09m 53.9s

+14° 27′ 24″

8.3

HIP 49756

10h 09m 23.4s

+02° 22′ 16″

7.6

HD 92074

10h 39m 05.9s

+55° 30′ 45″

8.6

HIP 55409

11h 20m 51.8s

-23° 13′ 02″

8.0

HD 98618

11h 21m 29.1s

+58° 29′ 04″

7.7

HIP 64150

13h 08m 51.0s

+05° 12′ 26″

6.8

HIP 64794

13h 16m 48.4s

+12° 24′ 56″

8.4

HD 115739

13h 19m 17.7s

-15° 34′ 03″

8.9

HIP 73815

15h 05m 13.2s

+06° 17′ 24″

8.2

HD 134902

15h 11m 37.1s

+24° 13′ 58″

8.9

HD 142331

15h 54m 19.8s

-08° 34′ 49″

8.8

HIP 88194

18h 00m 38.9s

+29° 34′ 19″

7.1

HIP 100963

20h 28m 11.8s

+22° 07′ 44″

7.1

HD 209562

22h 04m 49.7s

-23° 43′ 46″

8.9

HIP 109931

22h 15m 54.7s

+24° 55′ 41″

8.9

להרחבה :
שידור ישיר לנאס"א - מטלסקופ האינטרנט הישראלי, NASA's Deep-space voyage webcast
מרחק ערפילית אוריון מאתנו הנו כ-1,344 שנות אור, ערך בהירותה הנראית 4+ מגניטודה השתמשו בפלניספרה - מפת הכוכבים הסובבתבכדי למצוא את קבוצת הכוכבים אוריון הציד (Orion), זוהי קבוצה האופיינית לשמי החורף בצפיה ממקום ללא זיהום אור...
קרא עוד...
M42 - ערפילית אוריון
הידעת!
חוג הסרטן - הנקודה הצפונית ביותר על מישור המילקה. השמש מגיעה לנקודה זו בתאריך 21 ליוני לערך (בין 20-23 לחודש). בחצי הכדור הצפוני זהו היום הארוך ביותר בשנה ותחילת עונת הקיץ קרא עוד