מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

אסטרו'-נט פורטל האסטרונומיה

פורטל האסטרונומיה אסטרו-נט

 

 

שעון שמש - הוראות שימוש ואיפוס
כיצד ניתןלבנות ולהשתמש בשעוןשמש? במדריך זה נלמד כיצדלהשתמש בשעון השמששבנינו בשיעור אסטרונומיה.להורדת חוברת ההוראות לחצו כאן.(קובץ PDF) מומלץ: בנו את שעון המאדיםמפרוייקט "שני עולמות שמש אחת",...
ספקטרוסקופיה - מדידת הרכב הכוכבים | ספקטרום אור
ספקטרוסקופיה היא חקר הכוכבים באמצעות ניתוח הספקטרום, דהיינו האור שהם מפיקים. עוצמת הקרינה באורכי הגל השונים מצולמים, מתועדים ומתורגמים בעזרת מחשב לכדי גרף המציג את הרכבו הכימי של הכוכב, השביט, כוכב הלכת או הגלקסיה. באמצעות טלסקופ האינטרנט :...
פוטומטריה - מדידת בהירות כוכבים בצביר הכוכבים כימה
הגיע הלילה, אין ירח או עננים והשמיים נקיים. הכוכבים מנצנצים הטלסקופ מוכן וממורכז על המטרה (במקרה שלנו - צביר כוכבים), המצלמה נמצאת בפוקוס והפילטר במקום. החצובה מאופסת כראוי ביחס לצפון.... בהנחה שהכול עובד כשורה, הצופה נותן הוראה באמצעות...
מדידת מרחק לצביר הפליאדות - היבט פיסיקלי
מדידת המרחק לגרמי השמיים. נלמד כיצד ניתן למדוד את המרחק לצביר הכוכבים הפליאדות מדידות פוטומטריות בכדי לקבל מידע נכון ולצמצם את מידת השגיאה הפוטומטריתככל הניתן יש לעשות כמה פעולות: להפחית תמונת Dark...
מדידת המרחק לכוכבים - מבוא
מכיווןשלא ניתן למדוד אתהמרחקלכוכביםמחוץ למערכת השמשבאמצעות כלים מחיי היום יום, כגון סרט מדידה או מד מרחק (לייזר) אסטרונומיםמשתמשים בשיטות יצירתיות למדידתהמרחק אל הכוכבים. לשם כך עושים שימוש...
מפת כוכבים מסתובבת - פלניספרה עם קבוצות הכוכבים לשמי ישראל
מפת קבוצות הכוכבים - פלניספרה לשמי ישראל, מציגה את הכוכבים בשמי הלילהוהינה מורכבת משני חלקים: האחד מפת כוכבים והשנימציג את פרק הזמן הנתון. באמצעות סיבוב האחד ביחס לשני ניתןלחשב את מיקומן של קבוצות הכוכביםממקום מסויים...
צביר כוכבים פתוח - פוסטר להורדה
פוסטר להורדה והדפסה - צביר כוכבים פתוח.השימוש הינו בהתאם לתקנון ותנאי השימוש באתר.
גלקסיות - פוסטר לילדים להורדה
פוסטר להורדה והדפסה - גלקסיות.השימוש הינו בהתאם לתקנון ותנאי השימוש באתר.
כח המשיכה על פני הירח - פוסטר לילדים להורדה
פוסטר להורדה והדפסה - כח המשיכה על פני הירח.השימוש הינו בהתאם לתקנון ותנאי השימוש באתר.
שנת אור - פוסטר לילדים להורדה
פוסטר להורדה והדפסה - שנת אור.השימוש הינו בהתאם לתקנון ותנאי השימוש באתר.
מרחק גלקסית אנדרומדה מאתנו הנו כ-2.5 מליון שנות אור, ערך בהירותה הנראית 3.4+ מגניטודה. השתמשו בפלניספרה - מפת הכוכבים הסובבת בכדי למצוא את קבוצת הכוכבים קאסיופיאה (Cassiopeia). זוהי קבוצה האופיינית לשמי האביב, וממקום...
קרא עוד...
M31 -  גלקסיית אנדרומדה
הידעת!
שני עולמות - שמש אחת - הפרויקט מאורגן על ידי הגוף Planetary Society (הקהילה לחקר המדעים הפלנטאריים) - גוף לחקר המדעים הפלנטאריים וחקר כוכבי הלכת. זאת כחלק ממאמץ בין לאומי במוסדות לימוד ומצפי כוכבים בעולם המשתפים פעולה בכדי לאפשר לקהל ללמוד על מערכת השמש שלנו, על תנועת השמש (היחסית בשמיים), וכוכבי הלכת כאחד. כחלק מהפרויקט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים בנה את שעון המאדים...קרא עוד