Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35


שידור ישיר של ליקוי הירח מישראל - ליקוי לבנה מלא 15.06.2011 באתר מצפה הכוכבים ברקת. ראו גם השידור של ליקוי הלבנה יולי 2018
מידע נוסף על ליקוי ירח, ניסויים, מצגות ופעילויות, לחצו לפרטים נוספים...

 

דף השידור הישיר של ליקוי הירח (ליקוי לבנה) - לחצו כאן
ליקוי הירח יתחיל בשעה 20:24, תחילת הליקוי המלא 22:22, סוף הליקוי 02:00.

 השידור פתוח לכל המעוניין!  אנו ממליצים להקרין את השידור הישיר על גבי מסך גדול, לרווחת הצופים.
העלנו לאתר המצפה מספר מאמרים המראים כיצד ניתן להשתמש בתמונות מהשידור הישיר של הליקוי - בכדי לערוך ניסויים אסטרונומיים מרתקים בנושא ליקוי הלבנה, בבית או בכיתה.
אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו את תוצאותיכם, נשמח להעלות עבודות נבחרות לאתר.

lunar_eclipse_scheme

עזרים ומצגות בנושא ליקוי הלבנה :
- מצגת ליקוי לבנה מלא
- מצגת ליקוי לבנה חלקי
- ניסויים בנושא ליקוי לבנה
- כדור הארץ, שמש וירח
- ליקוי חמה (ליקוי שמש)