Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35


שידור ישיר של ליקוי החמה 2011 - באתר מצפה הכוכבים. סרט הארכיון מהשידור ניתן לצפייה ישירה V.O.D באתר

בליקוי החמה שהתקיים בתאריך 4 בינואר 2011, הירח כיסה כ- 46% משטח השמש (57% מקוטר השמש) לצופה מישראל, ולכן נקרא בשם ליקוי חלקי.

eclipse_glasses_shadesמשקפי ליקוי במבצע - לצפייה בליקוי החמה

* דף השידור הישיר של ליקוי החמה - לחץ כאן

Live solar eclipse webcast - press here *ליקוי החמה יתחיל בשעה 09:12, שיא הליקוי 10:41, סוף הליקוי 12:16.

* פרטים נוספים על ליקוי השמש ודרכי צפייה בטוחה - לחצו כאן
solar_eclipse
Live partial solar eclipse webcast  2011 Jan 4     04.01.2011

solar_eclipse_scheme
מצגת בנושא ליקוי החמה החלקי 2011 - ניתן להציגה במקביל לשידור הישיר