Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

מערכות שמש חיצוניות - אקסטרה סולאריות

 

בתאריך ה-13 בפברואר 2010, ערך מצפה הכוכבים ברקת שידור ישיר מיוחד של מעבר כוכב הלכת XO-3b, ולאחר מכן גם את המערכת  GJ-436 הנמצאים מחוץ למערכת השמש שלנו.

האירוע תועד באמצעות טלסקופ האינטרנט הישראלי, המצויד בחצובה רובוטית מדויקת ומצלמת CCD מקוררת.

מעבר כוכב הלכת ('טרנזיט') ישודר באמצעות רשת האינטרנט על ידי מצפה הכוכבים ברקת במכבים, במטרה לקדם את אהבת המדע והאסטרונומיה בישראל Live-@stro outreach programs.

במאמר זה נראה כיצד ניתן להשתמש בתמונות מהטרנזיט בכדי "למצוא" כוכב לכת הנמצא מחוץ למערכת השמש שלנו.

 
כחלק מהשידור העביר המצפה תמונות בשידור ישיר של הטרנזיט, שצולמו על ידי טלסקופ האינטרנט תוך כדי האירוע, וכן שידר את עקומת האור הנמדדת בעת מעבר כוכב הלכת XO-3b לפני הכוכב שלו.

קרא עוד על פוטומטריה - מדידת אור הכוכבים באמצעות מצלמת CCD

תהליך מרתק ויחודי זה, איפשר הצצה נדירה אל תוך נבכי העבודה המדעית הנערכת במצפה, מבט המעניק לצופה את האפשרות לראות כיצד מדע אסטרונומי נעשה בזמן אמת.

  

על אודות הפרויקט – פוטומטריה של טרנזיט כוכבי הלכת

חיפוש וגילוי כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש שלנו, באמצעות מדידת שטף האור הנפלט מהכוכב – הינו פרויקט בר השגה למצפי כוכבים בעלי יכולת צילום וניתוח מדויקים.

טרנזיט הוא אירוע בו כוכב לכת יוצר מעין ליקוי חמה בזעיר אנפין. בדומה לנוגה, במערכת השמש שלנו, כאשר עובר לפני השמש בקו גיאומטרי ביחס לכדור הארץ.

venus_transit

 

השידור איפשר לצופים מרחבי העולם לצפות בהתהוות עקומת האור של הכוכב בעוד מוסתר על ידי כוכב הלכת המקיף אותו.

במאמר זה ננתח תמונות של טרנזיט המערכת המכונה בשם GJ436 אשר תועדה על ידי טלסקופ האינטרנט.

GJ_436_RefCheck_stars

 

בעוד וכוכב הלכת נוגה ניתן לצפייה באופן פשוט למדי כנגד דיסקת השמש, הכוכב הנמצא מחוץ למערכת השמש שלנו נראה כנקודת אור קלושה, ביחד עם כוכבי רקע נוספים.

הבהירות הכללית שלו משתנה אך במעט, תוך כדי האירוע בו יחלוף לפנינו כוכב הלכת שלו לפרק זמן קצר.

השינוי בבהירות פרופורציונאלית לפני השטח של כוכב הלכת.

בדרך כלל בטווח ה 1% לענקי גזים כדוגמאת כוכב הלכת צדק, ועד לכדי 0.01% לכוכבי לכת בגודל כדה"א.

 

GJ436_chart

 

בגרף הפוטומטרי ניתן לראות את שינוי הבהירות כתלות בזמן. בחלק השמאלי של הגרף - הבהירות היחסית של האובייקט ירדה, מכאן ניתן להסיק שכוכב הלכת עבר בין הכוכב לבין כדור הארץ, ויצר מעין ליקוי חמה קטן.

והנה - מעיבוד הנתונים של התמונות האסטרונומיות מצאנו כוכב לכת הסובב סביב שמש רחוקה.

צור קשר עם המצפה בכדי לקבל את הנתונים המקוריים, ונסה בעצמך למצוא כוכבי לכת חיצוניים.
להרחבה :
- מדידות פוטומטריות של כוכבים משתנים ופועמים
פוטומטריה וקליברציה של תמונות CCD אסטרונומיות 
"אסטרואיד לכל תלמיד" ניטור אסטרואידים על ידי תלמידי תיכון מחוננים
טלסקופ האינטרנט - תשובות לשאלות נפוצות

עבודות חקר באסטרונומיה ומדעי החלל