Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

ליקוי חמה הנה תופעה מדהימה בה הירח עובר בדיוק בקו הראייה הגיאומטרי בין הצופה בכדור הארץ לבין השמש.

* מומלץ: ערכו ניסויים, פעילויות ועבודות חקר בנושא ליקוי החמה.

 

 

ניתן לצפות בשמש על ידי אחד מהאמצעים הבאים:

solar-shades

 

 

  משקפי ליקוי חמה :משקפיים רב פעמיות המכילות מסנן קרינה מיוחד בקדמתן המאפשר צפייה בטוחה לחלוטין בשמש (ניתן לרוכשן באתר מצפה ברקת).

 

observation 2

 

    שידור ישיר של ליקוי חמה, טרנזיטים של כוכבי הלכת ומאורעות אסטרונומיים נוספים : שידור חי באתר מצפה הכוכבים ברקת. לצפייה בשידור החי יש להכנס לאתר המצפה בעת המאורע.

 

 

solar-filter

 

  פילטר שמש מיוחד לטלסקופים : שקף הניתן להרכבה על טלסקופ קיים.

 


lunt solar scope

  טלסקופ לצפייה בשמש : טלסקופ עדשות המכיל פילטר מיוחד לצפייה בשמש.

 

 

 

 

כמו-כן ניתן לבנות עזרים לצפיה בשמש באופן עצמאי:

sun mirror projection

 

5הקרנת דמות השמש באמצעות מראה: ראו מאמר בנושא הקרנת השמש עם מראה בכדי לצפות בליקוי חמה

6. הקרנת דמות השמש באמצעות משקפת קטנה (ראו סרטון מטה)
לתשומת לבכם: הקרנת דמות השמש יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאלמנט המקרין (משקפת/טלסקופ וכד') ואף לנזק פיסי למשתמש וסביבתו. השימוש הינו באחריות המשתמש בלבד, יש לעשות שימוש מושכל ובאחריות מבוגר.

 

 

 

כיצד ניתן לצלם את השמש וליקוי חמה ?

 קראו את המאמר - כיצד ניתן לצלם ליקוי חמה?

 

 

 

* מצגות וניסויים בנושא ליקוי חמה

:ניסויים שניתן לערוך בעת ליקוי החמה

מדידת הצהריים האמיתיים
מעקב אחר כתמי השמש
התחקות אחר דמות השמש בשמיים
קרינה מן השמש
זיהוי קבוצות הכוכבים באמצעות מפת כוכבים (בעת ליקוי חמה מלא)
צבע השמיים : מדוע השמיים כחולים
מדידת קוטר השמש

מצגת להורדה - אנימציה של  ליקוי חמה

לקריאה נוספת:
שמש - ניסויים ופעילויות
ליקוי ירח - ליקוי לבנה

 

אזהרה! הצפייה בשמש יכולה לגרום לנזק פיסי ואף לעיוורון. קראו בקפידה את כללי הבטיחות לצפייה בשמש. ניתן לצפות בשמש רק באמצעות ציוד מיוחד.