מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

ערפילית פלנטרית בעלת חזות מיוחדת. "The Ghost of Jupiter"
ערפיליות פלנטאריות נוצרות אשר כוכבים זקנים החל מגודל מסויים (..בעלי מסה מסויימת), בקירוב גודלה של השמש שלנו, כילו את רוב דלק המימן שלהם לאחר מיליארדי שנים.
המימן ברובו הומר להליום, הכוכב איננו מתפוצץ, אלא פולט את הגזים במהירויות נמוכות ובזמנים שונים.
כאשר הכוכב ממשיך להתפתח, הליבה המרכזית של הכוכב הופכת לננס לבן (ניתן לראותו במרכז הערפילית הנ"ל). הקרינה הגבוהה מעוררת את הגזים הנפלטים וגורמת להם להאיר.

לפעמים ערפילית זו נקראת "רוח הרפאים של יופיטר" למראה הדומה שלה לכוכב הלכת המוכר.

בעוד ומרחקו של כוכב הלכת צדק כ-40 דקות אור בלבד, מרחקה של הערפילית NGC3242 הנו כ-1,400 שנות אור מאיתנו.

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים