מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

ליקוי חמה שצולם עם טלסקופ מימן-Ha

ניתן לראות את להבות השמש על שפת השמש, גרנולציות על פני השמש וכן עננים.

 

התמונה צולמה עם טלסקופ שמש מדגם LUNT-100 Ha במצפה ברקת.

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים