מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

טלסקופים לצילום להבות שמש, כתמי שמש, טרנזיט של כוכבי הלכת

להרחבה: טלסקופים לצפייה בשמש

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים