מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

הטלסקופ נמצא בתוך כיפת פייברגלס גדולה, ומצוייד במערכות עקיבה וצילום מתקדמות. ומשמש לתצפיות בכוכבי הלכת, הירח וגרמי שמים עמוקים   .

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים