מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

באחד הבקרים של חודש נובמבר 2015, נהנה צוות מצפה הכוכבים ברקת מ"קשת בענן" כפולה. 

זוהי תופעה אופטית הנוצרת כתוצאה משבירה, נפיצה והחזרה של קרני אור הבוקעות מהשמש. הקשת נראית בכיוון הנגדי אל מקור האור - לאחר שזה עובר בתווך בו יש טיפות מים רבות בעלות צורה דומה. קרן אור הפוגעת בטיפה נשברת בכניסה אליה, מוחזרת מחלקה האחורי ונשברת ביציאה אל האוויר. כמו כן היא עוברת נפיצה בהתאם למקדם השבירה המתאים לאותו אורך גל. כך נוצר המצב בו האור הלבן, המורכב משילוב של אורכי גל שונים מופרד לספקטרום שלו.

קרן אור יכולה להיות מוחזרת יותר מפעם אחת בתוך טיפת מים. קרן היוצאת מטיפת המים לאחר שתי השתקפויות תיצור קשת משנית. דוגמה לקשת משנית ניתן לראות בתמונה מעלה.

לקשת המשנית רדיוס של 51º ומרוחקת כ- 9º מהקשת הראשית. הקשת המשנית רחבה יותר,בערך פי 1.8x מרוחב הקשת העיקרית, וצבעיה הפוכים (שיקוף). כך שתמיד הצבע האדום של שתי קשתות נמצא זה מול זה. בהירותה של הקשת המשנית כ- 43% מהבהירות הכוללת של הקשת הראשית אבל בהירות פני השטח שלה נמוכה יותר מכך, שכן היא משתרעת על פני גודל זוויתי גדול יותר מהראשית.

 

להרחבה: תופעות אופטיות באטמוספירה

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים