מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

קוטרה של הגלקסיה M96 כמאה אלף שנות אור, בדומה לגלקסית שביל החלב שלנו.

מרחקה מאתנוכ-35 מיליון שנות אור והיא חברה בקבוצת הגלקסיות Leo-I, ויתכן שהגלקסיה מקיימת אינטראקציות גרביטציוניות עם גלקסיות אחרות בקבוצה זו. ניתן לראות גלקסיות חיוורות נוספות בשדה המצולם.

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים