מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

סרטון קצר המציג את המטאורים הבהירים שנלכדו בעדשת המצלמה במטר המטאורים פרסאידים של שנת 2010.

לקראת סוף הסרט ניתן לצפות במטאור שצולם אחרי זריחת החמה.

 

להרחבה:

תצפית במטר המטאורים פרסאידים 2010 - מידע למשתתפים

מועדי מטרי מטאורים

 

תמונות נוספות ממטר המטאורים פרסאידים:

M20100812 221328  P

M20100812 224422  P

,,,M20100812 225338  P,

M20100812 235315  P

M20100813 005200  P

M20100813 010546  P

M20100813 011559  P

M20100813 012352  P

M20100813 015406  P

 

 

צילום וקרדיט: מצפה הכוכבים ברקת 

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים