מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

התמונות בשידור הישיר מהטלסקופ "תורגמו" למוסיקה באמצעות אלגוריתמים מיוחדים, כך שהתלמידים יכלו לחוש את גרמי השמיים באמצעות חוש השמיעה.
כאילו וצפו באמצעות הטלסקופ ! גם הצלילים (מוסיקה שמימית) שודרו כחלק מהאירוע החי.
טלסקופ האינטרנט צילם ושידר גרמי שמיים כגון : גלקסיות, ערפיליות, צבירי כוכבים, פלנטות ואפילו אסטרואיד.
לקראת סוף הסרט - התלמידים יכולים להבחין בקווי המתאר של האובייקט, בהירותו ואף במיקומו היחסי בתמונה. הכל באמצעות המוסיקה השמימית.

 

מידע נוסף על הפרוייקט היחודי:

http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים