מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

ניתן להבחין בשתי תנועות עיקריות:

א. התנועות המהירות של הטלסקופ הנן מעבר ממטרה למטרה

ב. התנועה האיטית יותר הנה מעקב אחר המטרה לצורך ביצוע חשיפה ארוכה

 

כמו-כן ניתן להבחין בתצורות עננים, הירח וצדק.

 צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת

 

The robotic Internet telescope is a fully remote controlled telescopic system, enabling a direct or autonomous control via the web, or by premade scripts. The system's consist of a highly sophisticated telescope system that can be controlled from any place connected to the Internet.
The telescope is open only for educational and scientific projects Contact the Bareket observatory for more information.
bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html

 

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים