מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

כחלק מפרויקט מיפוי גדול התבקשנו לערוך סקר בשדה רחב של אזורים שונים בשמיים. יצרנו אפליקציה מיוחדת טלסקופ האינטרנט, זו מאפשרת יצירת תצלומי מוזאיקה (פסיפס) באופן אוטומטי.
באופן זה ניתן לצלם אזורים נרחבים בשמיים, למרות ששדה הצילום הנו קטן באופן יחסי.

אחד השדות האחרונים שצולמו בהקשר זה היה של גלקסיית אנדרומדה M31 והגלקסיה הננסית M32.

מצורפות 2 תמונות:

1. פנורמה של כל התמונות גם יחד (מוקטנות).
2. של הגלקסיה הננסית M32 כפי שנראית בתמונה יחידה. חפשו אותה בתמונת המוזאיקה (בחלקה הימני של התמונה)

 m32 1419272878

-התמונות אינן מעובדות, מלבד שילובן כמובן.
-חיבור התמונות בוצע באופן אוטומטי.

 

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים