מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

תמונות מהטרנזיט של נגה שהתרחש בחודש יוני 2012. בשידור הישיר שערכנו הופקה כמות אדירה של מידע אסטרונומי.

השתמשנו בטלסקופ שמש עם פילטר Ha של חברת Lunt האמריקנית. הטלסקופ בקוטר "4, עם פילטר צר פס ב'רוחב' של 0.65A בלבד!
כך שניתן להבחין בפרטים עשירים על פני השמש.

 

העלינו לאתר המצפה סדרת מאמרים בנושא, אשר אפשרו לצופים לערוך עבודות חקר, במהלך השידור.

התמונות צולמו באמצעות מצלמה מקוררת, ועברו קליברציה מלאה. כך שהמידע שהופק הנו בעל ערך מדעי רב.
מצורפת אחת התמונות המעובדות.

 

צילום וקרדיט: מצפה הכוכבים ברקת

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים