מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

צילום 'שדה עמוק' עם טלסקופ האינטרנט של מצפה הכוכבים ברקת.

שדה גלקסיות אדיר ממדים, הניתן לצפייה בקו הראייה של קבוצת הכוכבים הרקולס.
ניתן לראות גם את הגלקסיה המשונה IC 1182 (חלק שמאלי-עליון בתמונה), לה 'זנב' קטן שהינו ככל הנראה סילון של חומר המועף מהגלקסיה כלפי חוץ. התמונה הנ"ל מוצגת בצבע מדומה, לשם הדגשת הפרטים הנראים. חדי העין יבחינו בגלקסיות רבות המעטרות אזור זה.

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים