מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

השביט הנו הגורם העיקרי למטר המטאורים Camelopardalids שהתרחש בתאריך 23-24 מאי, 2014.

ניתן להבחין בזנבו החיוור של השביט (משמאל) ובכוכבי הרקע.

מערכת טלסקופ האינטרנט של מצפה הכוכבים ברקת עקבה באופן אקטיבי אחר גלעין השביט, במטרה לאפשר הבחנה טובה בין הגלעין והזנב וכן למדוד את תנועתו היחסית בשמים.

comet w209p-linear 1419289368

 

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים