מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

מעקב שבוצע ע"י טלסקופ האינטרנט אחר "גוף מהיר". האסטרואיד 901 Brunsia
הצילום נערך מרחוק תוך כדי שסטודנטים שלטו על הטלסקופ הממוקם במצפה הכוכבים ברקת.

http://youtu.be/R0vAquYYDxw?list=UUVMZZX-zvM2_hVkJQ43a9BA

 

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים