מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

ניתן להבחין בנקל בטבעות ובמרווח הבולט ביניהן המכונה מרווח קאסיני.

לשבתאי מערכת טבעות מדהימה. הטבעות הראשיות ממוספרות באותיות לפי סדר גילויין:
טבעת A וטבעת B הן הזוהרות ביותר ולכן הן התגלו ראשונות.
המרווח שבין שתי הטבעות A ו- B נקרא מרווח קאסיני, על שם האסטרונום שזיהה אותן לראשונה. רוחב המרווח ביניהן כ- 4,000 קילומטר.

 

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים