מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

תמונות נוספות מליקוי הלבנה

 

להרחבה :

הירח ניסויים ופעילויות

ליקוי לבנה מצגות ופעילויות

Lunar eclipse2

Lunar eclipse3

Lunar eclipse4

 

 

צילום וקרדיט: חן,מצפה הכוכבים ברקת

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים