מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

ניתן לראות טלסקופים שונים, קהלים בחתך רחב ומתקופות זמן שונות.

 

observation 2

observation 3

observation 4

observation 5

observation 6

observation 7

observation 8

observation 9

observation 10

observation 11

observation 12

observation 13

observation 14

observation 15

observation 16

 

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים