מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

סוג אובייקט : ערפילית פליטה
מוכרת גם כ-M42

מדגרה של כוכבים צעירים המורכבת מענני גז ומכוכבים צעירים וחמים. הערפילית צולמה דרך פילטר תת-אדום מיוחד, זה מאפשר לצפות באופן ישיר על הכוכבים הנולדים בקרבה, מבעד לשכבות גז ואבק כהה.

בשנים האחרונות הצליחו האסטרונומים לצלם ולחקור עצמים בתוך ערפילית אוריון שנראים כמו מערכות שמש עובריות, הנולדות בתווך הערפילית.
מרחק ערפילית אוריון מאתנו הנו כ-1,344 שנות אור, ערך בהירותה הנראית 4+ מגניטודה.

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים