מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35


מרחק מכדור הארץ : מסע כולל של כ- 1.4 מיליארד ק"מ, בתמונה אחת!  (אינו מוצג בקנה מידה)

ניתן להבחין בטבעת המקסימה של שבתאי, תצורות עננים על צדק ומכתשים על הירח.

 

צילום וקרדיט: מצפה הכוכבים ברקת

 

 

 

 

 

 

Copyright holder: Bareket observatory, Israelcopyright png. This image is copyrighted with all rights reserved. Do not reuse in any way without permission. Contact us to request publication permission from the copyright holder. קרדיט - זכויות יוצרים: טלסקופ האינטרנט, מצפה הכוכבים ברקת במכבים