Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

אפוגיאה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
אפוגיאה

הנקודה הרחוקה ביותר אליה מגיע הירח או לוויין אחר, ביחס למרכזו של כדור הארץ. בנקודה זו במסלול, האובייקט נע במהירות הקטנה ביותר שלו (בהתאם לחוק השני של קפלר).

 

perigee versus apogee

איור: הירח בפריגיאה / אפוגיאה

 

להרחבה:

סופר ירח

אופק אירועים

חור שחור

הירח