Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

הכתם האדום הגדול

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
הכתם האדום הגדול

המאפיין הבולט ביותר של כוכב הלכת צדק היא "העין האדומה הגדולה" - סערה אדירת ממדים באטמוספרת צדק המתרחשת כבר מעל לשלוש מאות שנים. הסערה הזו כה גדולה עד כי כדור הארץ יכול להיכנס לתוכה (קוטר) כמעט פעמיים וחצי. 

jupiter grs 1419298414

בצדק מתחוללים ברקים ללא הרף ובעוצמות אדירות, האטמוספרה העליונה מכילה אמוניה (תרכובת של חנקן ומימן) שקופאת ויוצרת צורות צבעוניות ומדהימות.

jupiter09 15 01 02 1420333897

ניתן לראות את מיקומו של צדק ומיקום הירחים הגלליאנים בזמן אמת במפת הכוכבים האינטראקטיבית, בקטגוריית "חדשות אסטרונומיות" באתר מצפה הכוכבים ברקת.