Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
יום השוויון

יום שיוויון הסתיו - הינו בטווח ה 22 בחודש ספטמבר.
יום שיווין האביב מתקיים בין התאריכים 20-23 בחודש מרץ.
מקור השם נובע מכך שהוא מכיל מספר כמעט זהה של שעות אור (יום) לשעות החושך (לילה), בניגוד לימים האחרים בשנה.

יחידה אסטרונומית

יחידת מרחק נפוצה באסטרונומיה.

המרחק הממוצע בין כדור הארץ לשמש, כ-149,597,870.691 ק"מ. 

יחס אות לרעש

האיכות של תמונה אסטרונומית נקבעת על פי מספר מדדים. המדד החשוב ביותר הנו ככל הנראה ה-SNR, יחס האות/לרעש.

יחס זה מבטא את הקשר בתמונה בין המידע (אור) שבאמת הגיעו מהכוכבים, לבין רעש שיכול לנבוע ממקורות שונים (מהמצלמה או מחוץ לה). ככלל, ככל שזמן החשיפה יותר ארוך, ערך ה-SNR  עולה. ערך SNR  גבוה יותר מבטא פחות רעש, וכך תמונה באיכות טובה יותר.

ירח

הירח - הינו הלוויין הטבעי של כדור הארץ. קוטרו של הירח כ- 3,500 קילומטר. בתצפית עם טלסקופ או משקפת ניתן להבחין במכתשים הרבים על פניו, אלו נגרמו כתוצאה מפגיעות אסטרואידים חוזרות ונשנות באדמת הירח.

moon 1419014801