Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

עבודות גמר באסטרופיסיקה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
עבודות גמר באסטרופיסיקה

במצפה הכוכבים ברקת נערכות עבודות מחקר ברמות שונות - החל מתלמידי תיכון וכן בשיתוף עם מוסדות מחקר בעולם.

עבודת גמר באסטרופיזיקה הינה פרויקט מחקר מדעי ברמה של 5 יח"ל. את הפרויקט מתחילים התלמידים בכיתה י"א, כולל חופשת הקיץ, וממשיכים בו בכיתה י"ב.

students search for asteroids

 בפרויקט משתמשים התלמידים בטלסקופ האינטרנט בכדי לחקר סוגיות מרתקות מתחומי האסטרופיסיקה, מדעי כדור הארץ והחלל.

 

 * צפו בדוגמאות לעבודות מחקר - של תלמידי תיכון באסטרופיזיקה שנערכו במצפה הכוכבים ברקת

 

קידום החינוך למדע וטכנולוגיה בישראל: מהווה אחד מעמודי התווך של פעילות מצפה ברקת בפריסה המקומית.

להרחבה: עבודות מחקר באסטרונומיה לתלמידים 

 

 

 

 

נושאים לעבודות חקר באסטרונומיה, ברמות שונות:

 

תלמידים חוקרים את היקום בכיתה : מנטרים ומגלים אסטרואידים 

- מידול תלת ממדי של אסטרואידים

- מדידת אורך הסילון בגלקסיית M87
- מדידת המרחק לכוכבים
- דיאגרמת HR
- חיפוש כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש
- פוטומטריה
- כוכבים כפולים ומשתנים
- ניטור וגילוי סופר נובה
- פילטרים פוטומטריים