Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

צביר כוכבים כדורי

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
צביר כוכבים כדורי

צביר כוכבים בעל צורה כדורית. צבירי כוכבים כדוריים מכילים בין עשרות אלפים למיליוני כוכבים המוחזקים יחדיו על-ידי כוחות כבידה הדדיים

m3

תמונה: צביר הכוכבים M3. צולם עם טלסקופ האינטרנט.

ראו תמונות נוספות בגלריית התמונות האסטרונומיות - של מצפה הכוכבים ברקת

 

צבירים כדוריים התגלו בגלקסיות רבות בהילת הגלקסיה, מחוץ למישור דיסקת הגלקסיה, בעוד מקיפים את מרכז הגלקסיה. בגלקסיית שביל החלב התגלו כ-150 צבירים כדוריים ובגלקסיית אנדרומדה כ-450. ישנן גלקסיות בעלות אלפי צבירים כדוריים.

בליבת צבירים כדוריים צפיפות הכוכבים עשויה להגיע לכ-30 כוכבים/בשנת אור מעוקבת.

צבירים כדוריים מורכבים לרוב מ'כוכבים זקנים' שנוצרו בראשית יצירת הגלקסיה. רדיוס של צביר כדורי ממוצע נע בין מאה למאתיים שנות אור.

 

ראו גם המונח: צביר כוכבים פתוח

 

להרחבה:

מדידת המרחק לכוכבים

דיאגרמת HR

כוכבים משתנים