Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

רזולוציית צילום

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
רזולוציית צילום

באופן כללי ניתן לומר כי 'רזולוציה' זוהי יכולת הצופה לאתר פרטים בשדה.

באסטרונומיה הכוונה הנה בדרך כלל להפרדה הזוויתית המתאפשרת על ידי מערכת הטלסקופ-מצלמה.

רזולוציה

הפירוש הקלאסי של רזולוציה (בהקשר תצפית אסטרונומית) הינו המרחק הזוויתי המרבי בין שני כוכבים אשר ניתנים להפרדה על ידי צופה מיומן. צילום באמצעות מצלמות CCD, בשילוב עם טלסקופ איכותי, מאפשר להגיע לרזולוציה גבוהה מאוד של שניית קשת אחת לפיקסל, ואף פחות מכך.

 

להרחבה: מאמר בנושא רזולוציית הצילום של טלסקופ ומצלמה דיגיטלית

 

עוד בנושא:

מצלמות CCD לרכישה

טלסקופ האינטרנט הישראלי

צילום ועיבוד מידע אסטרונומי

 

ראו תמונות מרהיבות בגלריית התמונות האסטרונומיות - של מצפה הכוכבים ברקת