Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

חוג הסרטן

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
חוג הסרטן

הנקודה הצפונית ביותר על מישור המילקה. השמש מגיעה לנקודה זו בתאריך 21 ליוני לערך (בין 20-23 לחודש). בחצי הכדור הצפוני זהו היום הארוך ביותר בשנה ותחילת עונת הקיץ.

 

להרחבה:

היום הארוך ביותר בשנה

שעון שמש לבנייה עצמית

הזמן ומאדים