Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

מגניטודה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
מגניטודה

דרך להצגת בהירות של גוף באסטרונומיה. הבדל של 1 מגניטודה = בהירות הגדולה פי 2.5 לערך.

 

להרחבה:

מדידת המרחק לכוכבים

מרחקים וגדלים ביקום

 

ראו גם הערך - בהירות מוחלטת , בהירות נראית , גודל זוויתי , אלבדו , פרלקסה ומדידת המרחק לכוכבים